Gratis instructies voor 1N

Het is gemakkelijk om de eenvoudige techniek van 1N (één neusgat) op uw paard te proberen met behulp van deze basisinstructies

One eyed horse enjoying 1N
Equine Breathing

Basisinstructies voor 1N

Hetisdebedoelingdatjijenjepaardallebeikunnengenietenenontspannen. Zorg daarom voor een rustige omgeving.

Geefgeenvoervlakvoor,tijdensofvlaknadeademsessie.

Doejepaard,zekerdeeerstekeren,eenhalsterom.Houdhettouw vast, maar geef iets bewegingsvrijheid.

Ganaasthethoofdstaan,metjehoofdindezelfderichtingalsje paard.

Bedekmetjelinkerhandhetlinkerneusgatvanjepaard.Jevoelteen vacuüm bij inademing en een ademstootje bij uitademing.Blokkeer de luchtstroom zo volledig mogelijk.

Houdvijfminutenvast.Beweegtjepaardzijnhoofd,beweegjehand dan mee, zodat het neusgat bedekt blijft. Hij zal snel ont-spannen. Is je paard bang of bezorgd, dan moet je nog rustiger beginnen.

Doehetzelfdemetjerechterhandophetrechterneusgat.

Praatnietenbrengjeeigenademhalingtotrust.

Letopveiligheid:pasopdatjepaardnietopjetenenkangaanstaan en blijf naast je paard staan zodat je niet per ongeluk een kopstoot krijgt.

Biedjepaardongeraffineerdzeezoutaanineenemmer,vaakhebben ze daar tijdens het genezingsproces behoefte aan.